LED-24-T1.75 WEDGE-W EIKO

LED-24-T1.75 WEDGE-W EIKO

24-28VAC/DC T1-3/4 WEDGE BASE WHITE
02711 EIKO BRAND

Please call us to get a price on 1-888-493-2977.