LED-194-W EIKO

LED-194-W EIKO

14V .27A T3-1/4 WEDGE BASE LED WHITE AC
00345 EIKO BRAND

Please call us to get a price on 1-888-493-2977.